Click banner để vào website các BM

KHCN 2014

STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Dự kiến)

Thời gian báo cáo dự kiến

Giáo trình

Đề tài

Ghi chú

 

1

TS. Trần Thanh Trang

 

Thiết kế, chế tạo robot phun thuốc bảo vệ thực vật hướng đến ứng dụng trên đồng ruộng.

Đề tài cấp sở KH-CN TP. HCM năm 2014

Tháng 12/2014

2

ThS. Lại Nguyễn Duy

Giáo trình nội bộ môn Truyền số liệu, giáo trình nội bộ môn Lý thuyết tín hiệu

Ứng dụng thuật toán nhận dạng hình học trong phát hiện và nhận dạng biển báo giao thông.

 

//

3

ThS. Huỳnh Thanh Hòa

Giáo trình nội bộ môn Truyền số liệu

   

//

4

ThS. Nguyễn Phú Quới

Giáo trình nội bộ môn Lý thuyết tín hiệu

Nghiên cứu ứng dụng KIT DSP TMS320C5515 vào việc giảng dạy môn TH xử lý tín hiệu số.

 

//

5

ThS. Nguyễn Việt Tiến

 

Ứng dụng thuật toán nhận dạng hình học trong phát hiện và nhận dạng biển báo giao thông.

 

//

6

ThS. Thái Ngọc Anh Khôi

Giáo trình nội bộ môn An toàn điện

Nghiên cứu ứng dụng KIT DSP TMS320C5515 vào việc giảng dạy môn TH xử lý tín hiệu số.

 

//

7

ThS. Nguyễn Thiện Thông

Giáo trình nội bộ môn An toàn điện

Nghiên cứu ứng dụng KIT DSP TMS320C5515 vào việc giảng dạy môn TH xử lý tín hiệu số.

 

//

8

ThS. Trương Quang Trung

 

Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức( MPLS).

Có sản phẩm mềm

//

9

ThS. Huỳnh Xuân Dũng

Giáo trình nội bộ môn Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Thiết kế, chế tạo robot phun thuốc bảo vệ thực vật hướng đến ứng dụng trên đồng ruộng.

Trajectory tracking of Double Inverted Pendulum using Sliding mode control.

Đề tài cấp sở KH-CN TP. HCM năm 2014

//

10

ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa

 

Thiết kế, chế tạo robot phun thuốc bảo vệ thực vật hướng đến ứng dụng trên đồng ruộng.

Khai thác kit thực hành vi mạch của Altera phục vụ cho giảng dạy môn thiết kế vi mạch số.

Đề tài cấp sở KH-CN TP. HCM năm 2014

//

11

ThS. Phạm Thành Nhân

 

Thiết kế, chế tạo robot phun thuốc bảo vệ thực vật hướng đến ứng dụng trên đồng ruộng.

Trajectory tracking of Double Inverted Pendulum using Sliding mode control.

Đề tài cấp sở KH-CN TP. HCM năm 2014

//

12

ThS. Võ Xuân Nam

 

Thiết kế, chế tạo robot phun thuốc bảo vệ thực vật hướng đến ứng dụng trên đồng ruộng.

Khai thác kit thực hành vi mạch của Altera phục vụ cho giảng dạy môn thiết kế vi mạch số.

Đề tài cấp sở KH-CN TP. HCM năm 2014

//

13

ThS. Phùng Đức Bảo Châu

Giáo trình nội bộ môn Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Kết hợp PLC S7-1200 và biến tần ATV31 nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống bơm quạt trong công nghiệp.

 

//

14

ThS. Đinh Thị Thanh Hoa

Giáo trình nội bộ môn Đo lường và cảm biến

   

//

15

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Giáo trình nội bộ môn Đo lường và cảm biến

   

//

16

ThS. Nguyễn Hữu Phước

 

Thiết kế và thi công kit thực hành kỹ thuật số.

 

//

17

ThS. Trương Hoàng Hoa Thám

Giáo trình Kỹ thuật phần cứng

Kết hợp PLC S7-1200 và biến tần ATV31 nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống bơm quạt trong công nghiệp.

 

//

18

ThS. Nguyễn Vũ Dzũng

 

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng(Gói quản lý học ghép, quản lý học kỳ phụ và phân chuyên ngành)

 

//

19

ThS. Nguyễn Bá Phúc

 

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng(Gói quản lý học ghép, quản lý học kỳ phụ và phân chuyên ngành).

 

//

20

ThS. Lữ Cao Tiến

 

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng(Gói quản lý học ghép, quản lý học kỳ phụ và phân chuyên ngành).

 

//

21

ThS. Vũ Yến Ni

 

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng(Gói quản lý học ghép, quản lý học kỳ phụ và phân chuyên ngành).

 

//

22

ThS. Nguyễn Võ Công Khanh

 

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác đào tạo Trường CĐKT Cao Thắng(Gói quản lý học ghép, quản lý học kỳ phụ và phân chuyên ngành).

 

//

23

ThS. Đặng Quang Vinh

 

Xây dựng công cụ lấy tin tự động từ các website tin tức.

 

//

24

ThS. Trần Thị Ngọc Châu

Giáo trình nội bộ môn Lập trình Windows căn bản

   

7/2014

25

ThS. Dương Trọng Đính

Giáo trình nội bộ môn Lập trình Window nâng cao

   

7/2014

26

Trần Thanh Tuấn

Giáo trình nội bộ môn Lập trình Window nâng cao

   

7/2014

27

ThS. Lê Quang Song

 

Xây dựng Mạng giáo dục cộng tác phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo các cấp.

 

7/2014

28

ThS. Cao Thanh Hảo

 

Thực trạng công tác quản lý sinh viên, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay.

 

12/2014

29

ThS. Tôn Long Phước

 

Xây dựng phần mềm xử lý ảnh y khoa (DICOM)

 

12/2014