Click banner để vào website các BM

Lịch sử phát triển

Khoa Điện Tử - Tin Học trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng được thành lập vào tháng 08 năm 1998.

Khoa Điện Tử - Tin Học gồm có các bộ môn: 

Bộ môn Điện tử công nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có một cơ sở vững chắc về điện tử công nghiệp. Cụ thể có các khả năng sau:

 • Phân tích và thiết kế hệ thống mạch điện tử trong công nghiệp.
 • Có khả năng nắm bắt được các công nghệ mới, biết tổ chức quản lý sản xuất, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 • Có khả năng thiết lập, lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện & điện tử công nghiệp, điều khiển tự động công nghiệp. Biết lập trình PLC, vi xử lý.

Bộ môn Điện tử viễn thông

Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Điện tử - Viễn thông sẽ có khả năng:

 • Phân tích cấu tạo và hoạt động của một hệ thống viễn thông.
 • Lắp đặt và bảo trì các thiết bị đầu cuối.
 • Quản lý vận hành được hệ thống tổng đài.

Bộ môn Tin học

 

 • Cung cấp kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, lập trình được một ứng dụng quản lý cụ thể với những công cụ lập trình hiện đại. Đảm nhận các công việc tin học văn phòng, đồ họa.
 • Lắp đặt và bảo trì máy tính và mạng máy tính. Quản lý được hệ thống mạng. Bảo trì được các thiết bị ngoại vi thông dụng.
 • Tham gia giảng dạy tại các trung tâm tin học, trường THCS, THPT, TCCN.
 • Được tạo đầy đủ kiến thức chuyên môn để thi lên đại học và sẽ học tốt ở bậc cao đẳng/đại học.
 • Ngoài ra bộ môn Tin học chịu trách nhiệm đào tạo Tin học cho tất cả sinh viên trong toàn trường với các môn như lập trình căn bản, lập trình chuyên môn, tin học đại cương,…