Click banner để vào website các BM

Một số hình ảnh giảng dạy thực hành tại Khoa ĐTTH

Huynh Xuan Dung

Thầy Huỳnh Xuân Dũng đang giảng dạy trong tiết thực hành Mạng công nghiệp

Cô Nguyễn Thị Hồng Ánh đang giảng dạy trong tiết thực hành Đo lường cảm biến

 

Cô Đinh Thị Thanh Hoa đang giảng dạy trong tiết thực hành Kỹ Thuật Số

 

Thầy Võ Xuân Nam đang giảng dạy trong tiết thực hành Điện tử cơ bản

 

Thầy Phạm Thành Nhân đang giảng dạy trong tiết thực hành Vẽ điện tử

 

Thầy Phùng Đức Bảo Châu đang giảng dạy trong tiết thực hành PLC

 

Thầy Nguyễn Trọng Khanh đang giảng dạy trong tiết thực hành Vi xử lý

Thầy Nguyễn Thanh Nghĩa đang giảng dạy trong tiết thực hành Thiết kế vi mạch số