Click banner để vào website các BM

Thi thực hành HSSV giỏi nghề điện tử

Ngày 08/04/2015, khoa Điện tử Tin học tổ chức thi thực hành cho các thí sinh tham gia “Hội thi Học sinh, Sinh viên giỏi nghề” cấp Thành phố năm 2015.

Một số hình ảnh của hội thi: 

 

Thí sinh đang thi thiết kế mạch điện tử trên máy tính

 

Thí sinh đang thi phần thi lắp ráp mạch điện

Thí sinh đang thi phần thi lập trình vi xử lý