Click banner để vào website các BM

LỊCH LÀM VIỆC NGÀY 08/04/2015

               THÀNH ĐOÀN TP HCM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH THI THỰC HÀNH

NGHỀ ĐIỆN TỬ NGÀY 08/04/2015

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

7h20’ – 7h30’

Chuẩn bị cho thi TH1 (Vẽ điện tử).

Điểm danh, cho thí sinh vào phòng thi.

Phòng F6.3

Thí sinh, giám thị, giám khảo xem danh sách.

7h30’ – 7h40’

Thí sinh kiểm tra máy tính, ổn định chỗ ngồi, đọc đề và hướng dẫn làm bài.

Phòng F6.3

 

7h40’ – 8h40’

Thời gian thi chính thức phần TH1.

Phòng F6.3

 

8h40' – 9h15'

Chấm thi phần TH1

Phòng F6.3

 

9h20’ – 9h30’

Điểm danh, cho vào phòng thi. Chuẩn bị cho phần TH2 (Lắp ráp).

Phòng F6.4

Thí sinh, giám thị, giám khảo xem danh sách.

9h30’ - 9h40’

Thí sinh kiểm tra thiết bị, chuẩn bị linh kiện, kiểm tra nguồn điện.

Phòng F6.4

 

9h40’ - 10h40’

Thời gian thi chính thức phần TH2.

Phòng F6.4

 

10h40'-11h20'

Chấm thi TH2

Phòng F6.4

 

11h25’ -11h35’

Điểm danh, cho vào phòng thi. Chuẩn bị cho phần thi TH3 (Lập trình).

Phòng F6.3

Thí sinh, giám thị, giám khảo xem danh sách.

11h35’ - 11h45’

Thí sinh kiểm tra máy tính và thiết bị

Phòng F6.3

 

11h45’ - 12h45’

Thời gian thi chính thức phần TH3.

Phòng F6.3

 

12h45’ - 13h15’

Chấm thi TH3

Phòng F6.3

 

BAN TỔ CHỨC THI HSSV GIỎI NGHỂ ĐIỆN TỬ 2015